pepbrocal.org

Lily Megamosca
El mundo patas arriba | El món cap per avall | Le monde sens dessus dessous
4 oct 2017 | Llibreria Pebre Negre | Barcelona

Book presentation of Lily Megamosca, edited by Astiberri | Presentació del llibre Lily Megamosca, editat per Astiberri | Presentación del libro Lily Megamosca, editado por Astiberri.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cosmonauta
4 mar 2017 | GRAF punto de encuentro de comic de autor y edición independiente | Barcelona

Book presentation of Cosmonauta, edited by Astiberri | Presentació del llibre Cosmonauta, editat per Astiberri | Presentación del libro Cosmonauta, editado por Astiberri.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contes del Born
29 gener 2017 | El Born CCM | Sala Moragues | Barcelona

Five books of El Born Tales (El Bornet book collection), edited by EL BORN CCM and the Barcelona Town Hall | Cinc títols dels Contes del Born (col·lecció El Bornet), editat pel BORN CCM i L'Ajuntament de Barcelona | Cinco títulos de los Cuentos del Born (colección El Bornet), editado por EL BORN CCM y el Ayuntamiento de Barcelona.

On sale at the store of | A la venta en la libreria de | A la venda a la llibreria a
El Born Centre de Cultura i Memoria, plaça Comercial, 12, 08003 Barcelona

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anecdotario de Barcelona
15 setembre 2016 | Fàbrica Lehmann | Editorial Comanegra | amb Xavier Theros (mestre de cerimònies) i la presència dels autors Roser Messa (text) i Pep Brocal (il·lustració)

Book presentation of Anecdotario de Barcelona, edited by Comanegra | Presentació del llibre Anecdotario de Barcelona, editat per Comanegra | Presentación del libro Anecdotario de Barcelona, editado por Comanegra

Consell de Cent, 159 | Barcelona

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tot sobre Barcelona
15 abril 2014 | FNAC Triangle | Norma Editorial | amb Rafa Martínez (editor) i la presència dels autors Jaume Vidal (text) i Pep Brocal (il·lustració)

Book presentation of All about Barcelona, edited by Norma | Presentació del llibre Tot sobre Barcelona, editat per Norma | Presentación del libro Todo sobre Barcelona, editado por Norma
Edicions en català, espanyol, francès i anglès

FNAC Triangle | Pl. Catalunya | Barcelona

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alter y Walter o la verdad invisible
13 abr 2013 | GRAF punto de encuentro de comic de autor y edición independiente | Barcelona

Book presentation of Alter y Walter o la verdad invisible, edited by Entrecomics Comics | Presentació del llibre Alter y Walter o la verdad invisible, editat per Entrecomics Comics | Presentación del libro Alter y Walter o la verdad invisible, editado por Entrecomics Comics.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BUGUI BUGUI
03 des 2012 - 20 gen 2013 | Galeria Nadir (Espacio 40) | Valencia

Exhibition of woodcuts jointly with Blanca Hernández | Exposició de xilografies conjuntament amb Blanca Hernández | Exposición de xilografías junto con Blanca Hernández.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dress Your Wall mercat d'obra gràfica | 22 – 30 des 2012 | Galeria Miscelanea | Barcelona

silkscreens and woodcuts jointly with Blanca Hernández | serigrafies i xilografies conjuntament amb Blanca Hernández | serigrafías y xilografías junto con Blanca Hernández.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El petit Olaf té una idea
27 oct 2012 | A Peu de Pàgina | Barcelona

Book presentation of El petit Olaf té una idea, edited by Bang Ediciones, Mamut Comics | Presentació del llibre El petit Olaf té una idea, editat per Bang Ediciones, Mamut Comics | Presentación del libro El petit Olaf té una idea, editado por Bang Ediciones, Mamut Comics.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BIG DRAW la gran festa del dibuix
21 oct 2012 | Allada Vermell - sala noble del convent de Sant Agustí | Museu Picasso | Barcelona

Your own comic in 3 steps: live creation and drawing workshop led by Artur Laperla and Pep Brocal, with support of Mamut Comics | el teu pròpi còmic en 3 passos: taller de creació i dibuix en viu a càrrec d'Artur Laperla i Pep Brocal, amb el suport de Mamut Comics |tu propio comic en 3 pasos: taller de creación y dibujo en vivo a cargo de Artur Laperla y Pep Brocal, con el soporte de Mamut Comics.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30 Saló Internacional del Còmic de Barcelona
03-06 mayo 2012 | Fira de Barcelona | Barcelona

Book signing with live drawing, Bang Ediciones stand | signatura de llibres amb dibuix en directe, estand de Bang Ediciones | firma de libros con dibujo en directo, estand de Bang Ediciones.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTS LIBRIS

3rd edition | Book Fair Art and Design in Barcelona | 20 – 23 april, 2012 | Arts Santa Monica | Barcelona

Badabum participates with a stand in the third edition of the Barcelona Arts Libris. Arts Libris is a project organized by Arts Santa Monica, Raíña Lupa and graph Comunicació Foundation, with the goal of promoting and publicizing the issue of copyright in the environment of art and graphic experimentation.

Badabum participa amb un estand a la tercera edició de l'Arts Libris, a Barcelona. Arts Libris és una fira organitzada per Arts Santa Mònica, Raiña Lupa i la Fundació Comunicació Gràfica per promoure i donar a conèixer l'edició d'autor al voltant de l'art i l'experimentació gràfica.

Badabum participa con un estand en la tercera edición del Arts Libris, en Barcelona. Arts Libris es una feria organizada por Arts Santa Mònica, Raiña Lupa y Fundació Comunicació Gràfica para promover y divulgar la edición de autor en el terreno del arte y la experimentación gráfica.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême
26-29 gen 2012 | Angoulême

book signing with live drawing | signatura de llibres amb dibuix en directe | firma de libros con dibujo en directo.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AMORS DIFÍCILS
03 nov 2011 - 15 gen 2012 | Galeria ISSIMM | Solsona

Exhibition of woodcuts jointly with Blanca Hernández | Exposició de xilografies conjuntament amb Blanca Hernández | Exposición de xilografías junto con Blanca Hernández.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barquitos proyecciones del pulso | 16 feb 2012 | Centre Cívic Convent de Sant Agustí | Barcelona

collective exhibition of drawings on sails of handmade boats; itinerant | exposició col.lectiva de dibuixos sobre veles de vaixells manufacturats; itinerant | exposición colectiva de dibujos sobre velas de barcos manufacturados; itinerante.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Primera Feria Infame
05 dec 2011-05 gen 2012 | Espacio Infame | Barcelona

graphic art collective exhibition | exposició col.lectiva d'obra gràfica | exposición colectiva de obra gráfica.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEOUL DESIGN FESTIVAL | 14 – 18 december 2011 | Seoul, South Korea

Badabum participates in the Seoul Design Festival 2011, along with designer Javier Mariscal, July Capella with his presentation of exhibition "Bravos" and Vasava Studio. In its 10th year of this event , Spain is the guest. The Seoul Design Festival is the main exhibition of South Korea in the field of design, held since 2002.

Badabum participa al Festival de Disseny de Seül 2011, juntament amb el dissenyador Javier Mariscal, Juli Capella amb l'exposició "Bravos" i l'estudi Vasava. La 10a edició del certàmen acull a Espanya com a convidat. El Seoul Design Festival, principal mostra de Corea del Sud en l'àmbit del disseny, se celebra des de 2002.

Badabum participa en el Festival de Diseño de Seul 2011, junto con el diseñador Javier Mariscal, Juli Capella con su exposición "Bravos" y el estudio Vasava. La 10ª edición del certamen acoge a España como invitado. El Seoul Design Festival, principal muestra de Corea del Sur en el terreno del diseño, se celebra desde 2002.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taller Mamut a la FNAC Triangle
23 nov 2011 | FNAC Triangle | Barcelona

drawing workshop for children with live presentation of the album "Olaf will picnic" and book signing at FNAC Triangle | taller pels més petits amb dibuix en directe, presentació de l'àlbum "Olaf va de pícnic" i signatura de llibres a l'FNAC Triangle | taller para niños con dibujo en directo, presentación del álbum "Olaf va de pícnic" y firma de libros en la FNAC Triangle.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

50 Anys de Cavall Fort
09 oct 2011 | Granollers | Barcelona

Book signing with live drawing | signatura de llibres amb dibuix en directe | firma de libros con dibujo en directo.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tintin a Terrassa, metamorfosi d’un heroi del còmic
22 set-13 oct 2011 | Amics de les Arts | Terrassa | Barcelona

Metamorphosis of a comic book hero is a sample of artists performed in conjunction with the Associació de Tintinaires de Catalunya | Metamorfosis d’un heroi del còmic és una mostra d'artistes plàstics realitzada en col·laboració l'Associació de Tintinaires de Catalunya | Metamorfosis de un héroe del comic es una muestra de artistas plásticos realizada en colaboración con la Asociación de Tintinaires de Catalunya.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Setmana del Llibre en Català
29ª edició | 17 set 2011 | Parc de la Ciutadella | Barcelona

Book signing with live drawing | signatura de llibres amb dibuix en directe | firma de libros con dibujo en directo.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ILU·STATION | 3rd edition | 4 – 5 june 2011 | Galeria Miscelanea | Barcelona

Badabum participates with a stand in the third edition of the Barcelona Illustration festival: ILU·STATION.
Now presents its third edition and is the simultaneous holding of exhibitions and events around the art of illustration, in the city of Barcelona.

Badabum participa amb un estand a la tercera edició del festival d'il·lustració ILU·STATION a BCN.
La tercera edició d'aquest festival consisteix en la celebració simultània d'exposicions i esdeveniments a l'entorn de l'art de la il·lustració, per tota la ciutat.

Badabum participa con un estand en la tercera edición del festival de ilustración ILU·STATION en BCN.
La tercera edición de este festival consiste en la celebración simultánea de exposiciones y acontecimientos en el entorno del arte de la ilustración, por la ciudad.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 YEAR of Badabum EXHIBITION PARTY | 15 june – 15 set 2011 | Marcs Casas | Barcelona

Badabum is organizing an exhibition / party to celebrate, present and gather all the editions made during its first year of existence. It's also a way to thank all the guest artists that have collaborated on this project.

Badabum organitza una exposició / festa per celebrar, presentar i recollir totes les edicions realitzades durant el primer any d'existència. També és una manera d'agrair a tots els artistes convidats que fins aleshores han col·laborat en aquest projecte.

Badabum organiza una exposición / fiesta para celebrar, presentar y recoger todas las ediciones realizadas durante el primer año de su existencia. También es una manera de agradecer a todos los artistas invitados que hasta el momento han colaborado en el proyecto.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Carnaval de los Pingüínos
12 feb-06 mar 2011 | Abracadabra | Barcelona

Collective exhibition of drawings of penguins | exposició col.lectiva de pingüins dibuixats | exposición colectiva de pingüinos dibujados.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AMORS DIFÍCILS
06 set 2010 - 30 set 2010 | Galeria Miscelanea | Barcelona

Exhibition of woodcuts jointly with Blanca Hernández | Exposició de xilografies conjuntament amb Blanca Hernández | Exposición de xilografías junto con Blanca Hernández.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ILU·STATION | 2nd edition | 12 – 13 june 2010 | Galeria Miscelanea | Barcelona

Badabum participates with a stand in the second edition of the Barcelona Illustration festival: ILU·STATION. Now presents its second edition and is the simultaneous holding of exhibitions and events around the art of illustration, in Barcelona.

Badabum participa amb un estand a la segona edició del festival d'il·lustració ILU·STATION a BCN.
La segona edició d'aquest festival consisteix en la celebració simultània d'exposicions i esdeveniments a l'entorn de l'art de la il·lustració, per tota la ciutat.

Badabum participa con estand en la segunda edición del festival de ilustración ILU·STATION en BCN.
La segunda edición de este festival consiste en la celebración simultánea de exposiciones y acontecimientos en el entorno del arte de la ilustración, por la ciudad.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fira del Conte de Medinyà
1ª edició | 28-29 maig 2010 | Medinyà | Girona

Presentation of the book L'Olaf va de pícnic, edited by Bang Ediciones, Mamut Comics | Presentació del llibre L'Olaf va de pícnic, editat per Bang Ediciones, Mamut Comics | Presentación del libro L'Olaf va de pícnic, editado por Bang Ediciones, Mamut Comics.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TIANGUIS D'ART collective exhibition and wall painting
15 gen 2010 - 15 feb 2010 | Galeria CMTV | Barcelona

Exhibition of drawings and wall painting | Exposició de dibuixos i realització de mural | Exposición de dibujos y realización de mural.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A ritmo de BUGUI BUGUI
10 gen 2010 - 06 feb 2010 | Marcs Casas | Barcelona

Exhibition of woodcuts and collage jointly with Blanca Hernández | Exposició de xilografies i collage conjuntament amb Blanca Hernández | Exposición de xilografías y collage junto con Blanca Hernández.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

À chacun ses goûts
2010 - 2010 | Marcs Casas | Barcelona

Collective exhibition of drawings and collages | exposició col.lectiva de dibuixos i collages | exposición colectiva de dibujos y collages.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pep Brocal net calidoscopi marcià
17 mar-11 abr 2010 | Aula Cultural Rubí | Rubí | Barcelona

exhibition of 20 years of comics, illustrations, woodcuts, drawings and collages | exposició de 20 anys de còmics, il.lustracions, gravats, dibuixos i collages | exposición de 20 años de comics, ilustraciones, grabados, dibujos y collages.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pep Brocal net calidoscopi marcià
14 gen-14 mar 2010 | Centre Cultural Caixa Terrassa | Terrassa | Barcelona

exhibition of 20 years of comics, illustrations, woodcuts, drawings and collages | exposició de 20 anys de còmics, il.lustracions, gravats, dibuixos i collages | exposición de 20 años de comics, ilustraciones, grabados, dibujos y collages.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------