pepbrocal.org


Lily Megamosca | Lily Megamouche
El mundo patas arriba | El món cap per avall | Le monde sens dessus dessous

comic book +6 (from 6 years), Mamut Comics, Bang Ediciones (2017), in Catalan, Castilian and French | àlbum de còmic +6 (a partir de 6 anys), Mamut Comics, Bang Ediciones (2017), en català, castellà i francès | álbum de comic +6 (a partir de 6 años), Mamut Comics, Bang Ediciones (2017), en catalán, castellano y frances.

http://www.pepbrocal.org/files/gimgs/th-89_Esbossos x.jpg
http://www.pepbrocal.org/files/gimgs/th-89_Lily MEGAMOSCA-32x.jpg
http://www.pepbrocal.org/files/gimgs/th-89_Lily MEGAMOSCA-33x.jpg
http://www.pepbrocal.org/files/gimgs/th-89_Lily MEGAMOSCA-34x.jpg
http://www.pepbrocal.org/files/gimgs/th-89_Lily MEGAMOSCA-21x.jpg
http://www.pepbrocal.org/files/gimgs/th-89_Lily MEGAMOSCA-22x.jpg
http://www.pepbrocal.org/files/gimgs/th-89_Lily MEGAMOSCA-24x.jpg
http://www.pepbrocal.org/files/gimgs/th-89_Lily MEGAMOSCA-23x.jpg
http://www.pepbrocal.org/files/gimgs/th-89_Personatges lily tt.jpg