pepbrocal.org

Olaf goes picnic | l'Olaf va de pícnic | Olaf va de pícnic

comic book +6 (from 6 years), Mamut Comics, Bang Ediciones (2010), in Catalan, Castilian and French | àlbum de còmic +6 (a partir de 6 anys), Mamut Comics, Bang Ediciones (2010), en català, castellà i francès | álbum de comic +6 (a partir de 6 años), Mamut Comics, Bang Ediciones (2010), en catalán, castellano y frances.

http://www.pepbrocal.org/files/gimgs/th-4_OLaf detalletjpg.jpg
http://www.pepbrocal.org/files/gimgs/th-4_Olaf piknik.jpg
http://www.pepbrocal.org/files/gimgs/th-4_09 OLAF.jpg
http://www.pepbrocal.org/files/gimgs/th-4_17 OLAF.jpg
http://www.pepbrocal.org/files/gimgs/th-4_30 OLAF.jpg
http://www.pepbrocal.org/files/gimgs/th-4_31 OLAF.jpg
http://www.pepbrocal.org/files/gimgs/th-4_19 OLAF.jpg
http://www.pepbrocal.org/files/gimgs/th-4_37 OLAF.jpg
http://www.pepbrocal.org/files/gimgs/th-4_40 OLAF.jpg